fbpx
Inlog medewerkers
Inlog ouder
Mijn Op Stoom

Opvang afmelden en aanvragen

Opvang afmelden en aanvragen

Opvang afmelden en aanvragen

Bij Op Stoom werken we met opvangpunten. Meld je een contractuele opvangdag af, dan ontvang je hiervoor opvangpunten. Vraag je een incidentele opvangdag aan, dan kun je deze betalen met je opgebouwde opvangpunten.

Het is goed om te weten dat het ontvangen van opvangpunten een service is waar Op Stoom voor kiest en geen recht. 

Of we een aangevraagde incidentele opvangdag kunnen goedkeuren, hangt af van de beroepskracht-kindratio én de personeelsbezetting op de groep. Helaas kunnen we dus niets garanderen. 

Opvang afmelden en aanvragen regel je eenvoudig in de Op Stoom App. Deze is beschikbaar in de App Store en de Google Play store. Heb je een vraag dan kun je terecht bij de afdeling planning; Planning@opstoom.nl

We leggen de spelregels in de video aan je uit en je leest ze hieronder:

Opvang afmelden en opvangpunten ontvangen

Een opvangdag afmelden doe je in de Op Stoom app onder ‘Opvang afmelden en aanvragen’. Vergeet niet je aanvraag te bevestigen in het winkelmandje.

Om opvangpunten te ontvangen, dien je je kind uiterlijk een dag voor de betreffende opvangdag vóór 12.00 uur af te melden via de Op Stoom App. Wij kunnen dan nog inspelen op de afmelding. Als je je kind later afmeldt, bijvoorbeeld omdat hij of zij ziek is geworden of je onverwacht opvang nodig hebt, ontvang je geen opvangpunten.

De opvangpunten zijn kindgebonden en blijven 3 maanden geldig nadat je je kind hebt afgemeld.

Voor feestdagen die op je contractdag vallen, ontvang je geen opvangpunten. Voor overige sluitingsdagen van Op Stoom die op je contractdag vallen, zoals de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw en de vrijdag na Hemelvaart, ontvang je wel opvangpunten. Ze worden toegekend in de week na de feestdag(en).

  • Opvangsoorten zoals vroege en late opvang, incidentele opvang, tussenschoolse opvang en maaltijden zijn uitgesloten van opvangpunten.
  • Wil je een afgemelde opvangdag toch door laten gaan? Vraag de dag dan opnieuw aan via de Op Stoom App. Wij kijken of de plek nog vrij is. Is je aanvraag nog niet goedgekeurd? Dan kun je ‘m nog annuleren via aanvragen@opstoom.nl

Opvangdag(en) aanvragen

Een opvangdag aanvragen doe je in de Op Stoom app onder ‘Opvang afmelden en aanvragen’.

Je aanvraag wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen, beoordeeld door onze planners. Aanvragen worden tussen 7.30 en 17.15 uur bekeken. Houd er rekening mee dat we je kind pas op kunnen vangen als de aanvraag is goedgekeurd. De status vind je onder Verzoeken.

Je aanvraag wordt goedgekeurd als er voldoende plaats is op de locatie, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen wordt en dat de beroepskracht-kind ratio (BKR) niet wordt overschreden. De BKR is per leeftijdsgroep verschillend. Daardoor kan het voorkomen dat een aanvraag voor je peuter wel goedgekeurd wordt en de aanvraag voor je baby niet.

Als een aangevraagde opvangdag is afgekeurd, kun je het op een later moment nog eens proberen. Wij snappen de wens om een wachtlijst, maar gezien het extra werk (en kosten) dat dit met zich meebrengt en het feit dat we de mogelijkheid om een afgemelde opvangdag in te halen als service aanbieden, kiezen we ervoor dit niet te doen.

Je kunt de extra opvangdag betalen met opvangpunten of op factuur (bij onvoldoende opvangpunten). Extra opvangdagen deels vanuit je opvangpunten opnemen en de rest op factuur is niet mogelijk. We verrekenen een extra opvangdag ook niet met later opgebouwde opvangpunten.

  • In het geval van een aanvraag voor meerdere kinderen, kun je ook aangeven dat je er alleen gebruik van wilt maken als alle aanvragen goedgekeurd worden.
  • Een goedgekeurde aanvraag kun je niet opnieuw ruilen. Je ontvangt geen opvangpunten wanneer je toch geen gebruik maakt van deze dag.

Opvangpunten

Opvangpunten zijn opvangsoortgebonden. Wisselt je kind van peuteropvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde opvangpunten uit de peuteropvang. Wisselt je kind alleen van locatie? Dan blijven de opgebouwde opvangpunten geldig.

Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde opvangpunten.

Nee. Niet gebruikte opvangpunten worden niet terugbetaald.

De waarde van de opvangproducten in punten:

Hele dag kinderdagverblijf – 100

Hele dag peuteropvang

(tot school sluit, niet bij elke locatie mogelijk – 64

Dagdeel kinderdagverblijf

(niet bij elke locatie mogelijk) – 50

Ochtend peuteropvang – 32

Studie- of vakantiedag – 100

Korte of lange middag – 100

Voorschoolse opvang

(niet bij elke locatie mogelijk) – 25

Naar een andere groep

Is er voor de extra opvangdag geen plek vrij op de eigen (basis)groep? Dan is het bij locaties met meerdere groepen wellicht mogelijk om je kind op de gewenste dag naar een andere groep te laten gaan waar wel plek vrij is. Dit gaat altijd in overleg en hier geef je ook schriftelijk toestemming voor. Samen met jou bekijken we wat de beste optie is voor je kind.